Styret i Erfaringssentrum består av: Torbjørn Mohn-Haugen (Leder). Tommy Sjåfjell, (Nestleder), Stine Dahl-Johansen (Styremedlem), Tor Helge Tjelta (Økonomileder), Sigmund Frøland (Styremedlem), Karl-Johan Johansen (Styremedlem) og Morten Brodahl (Styremedlem og medforskningskoordinator)

Tidligere styremedlemmer:
Monika Landsverk (Nestleder), Miranda Sulejmanova (Styremedlem).

 På alle våre styremøter har vi en åpen plass til den første som melder seg. Du kan lese vedtektene til organisasjonen her

 Organisasjonssekretær og prosjektleder: Marius Pettersen (frivillig)