Jeg gleder meg til 19. november 2019. Da blir det første ordinære årsmøtet i Erfaringssentrum avholdt. Det blir en skikkelig stor milepæle for organisasjonen vår. 

Årsmøtet finner sted på Røde Kors konferansesenter i Hausmansgate 7 19. november fra klokka 16:00 – 18:00. Det er åpent for alle medlemmer.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 5. november:
Saker sendes til: info@erfaringssentrum.no

Er du interessert i å sitte i styret kan du sende mail til leder i valgkomiteen Monika Landsverk.
Akkurat nå er det ønskelig med flere kvinnelige kandidater for å få balanse i kjønnsfordelingen.  Skriv litt om hvorfor akkurat du bør sitte i styret, hva slags erfaring du har og hvor mange timer du kan sette av pr. måned for å arbeide med Erfaringssentrum.

Send mail til: monikanl71@gmail.com

Sakspapirer vil legges ut på www.erfaringssentrum.no en uke før møtet og sendes til medlemmene vi har på vår liste. For å ha stemmerett på årsmøtet må du være medlem og ansatt som erfaringskonsulent i offentlig eller privat sektor.

Jeg gleder meg til å se deg i november.
Ha en super søndag!

Mvh
Torbjørn Mohn-Haugen
Styreleder i Erfaringssentrum

Hei og godt nytt år!

Vi i Erfaringssentrum går inn i 2019 med mange forventninger. Rett før jul var vi i møte med Fagforbundet som nå har lagt inn egen stillingskode i sitt medlemssystem for erfaringskonsulenter. Er du medlem av Fagforbundet hadde vi derfor satt stor pris på om du går inn på medlemssiden din og endrer yrkestittelen din der.

I februar avholder i ekstraordinært årsmøte på Tøyen for å velge nytt styre. Flere av styremedlemmene våre har i løpet av 2018 fått mye å gjøre på andre fronter, og vi skal nå forsterke styret vårt med nye krefter.

Årsmøtet finner sted 2. februar klokka 13:00 i Kjølberggata 31C på Tøyen. Det er også lagt ut informasjon om dette på Facebook-siden vår.

Sakslisten for årsmøtet er:
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder og referent
Valg av nytt styre
Eventuelt

For å ha stemmerett på årsmøtet må du være ansatt som erfaringskonsulent i henhold til vedtektene våre. Er du ikke ansatt er du allikevel hjertelig velkommen til å komme som observatør.

Når du ankommer Kjølberggata 31C kan du ringe Torbjørn på telefon 91793720 så kommer han og åpner for deg.

PS: I den originale innkallingen sto det også at vi skulle endre vedtektene, men dette vil først skje på det ordinære årsmøtet senere i år.

Har du spørsmål eller ønsker å sitte i styret ta kontakt med Monika Landsverk på telefon:
90964557 eller e-post: monika@erfaringssentrum.no

Med vennlig hilsen
Styret i Erfaringssentrum

Hei på deg og takk for sist.

Takk for at du er medlem av Erfaringssentrum. 
Her kommer det første nyhetsbrevet fra oss. 

Året som har gått og ekstraordinært årsmøte
I løpet av året har vi hatt en del sykdom i styret, en trakk seg av personlige årsaker og en begynte å studere, i tillegg trekker en til seg nå, også på grunn av studier. Derfor har det vært begrenset med kapasitet fra vår side til å følge opp med nyhetsbrev og lignende.

Lørdag 2. februar klokka 13:00 avholder vi  ekstraordinært årsmøte i Oslo for å velge nytt styre og gjøre noen endringer i vedtektene. Vi håper du kommer og er med på å styrke styret og arbeidet til Erfaringssentrum.

I forbindelse med årsmøtet trenger vi to til tre personer til valgkomiteen. 
Har du lyst til å bidra i komiteen kan du kontakte Monika Landsverk på telefon 90664557eller sende e-post til info@erfaringssentrum.no

Har du selv lyst til å sitte i styret eller kjenner noen som bør nomineres ta kontakt med oss på telefon 91793720 eller send e-post til info@erfaringssentrum.no

Nytt medlemssystem og nettside
I september lanserte vi nettsiden vår www.erfaringssentrum.no og en medlemsportal. Denne kan du finne på nettsiden vår. Der kan du følge med på ledige stillinger, finne aktuelle kurs og konferanser og etter hvert også delta på webinarer og livesendinger. Nettsiden er under utvikling og nye funksjoner vil bli lagt til underveis.

Undersøkelse om erfaringskonsulenter (Frist 5. Desember)
I samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse gjennomføres nå en undersøkelse om erfaringskonsulenters behov. Har du ikke svart på denne enda hadde vi satt stor pris på om du kan gjøre det. Fristen er nå satt til 5. desember

Du finner undersøkelsen her:

 https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/ny-undersokelse-om-erfaringskonsulenter/?fbclid=IwAR3bGDqTGrxcGnAMZ96wjzlLA5LwQX7yGIYVxVVHT1hbQ-OLANh7M_WYFGw

Medlemskap for 2019
I forbindelse med at vi har fått ny medlemsportal ønsker vi at du registrerer deg på medlem.erfaringssentrum.no for å fornye medlemskapet ditt for 2019. Ved å fornye medlemskapet ditt får du tilgang til vår nye medlemsportal og muligheten til å være med å støtte opp rundt arbeidet til Erfaringssentrum. Lenke: Registrer deg her

Har du spørsmål til oss, har lyst til å engasjere deg i Erfaringssentrum eller vil bidra på noen måte, ta kontakt med meg på telefon 91793720 eller e-post torbjorn@erfaringssentrum.no

Med vennlig hilsen
Torbjørn Mohn-Haugen, styreleder i Erfaringssentrum