Jeg gleder meg til 19. november 2019. Da blir det første ordinære årsmøtet i Erfaringssentrum avholdt. Det blir en skikkelig stor milepæle for organisasjonen vår. 

Årsmøtet finner sted på Røde Kors konferansesenter i Hausmansgate 7 19. november fra klokka 16:00 – 18:00. Det er åpent for alle medlemmer.

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 5. november:
Saker sendes til: info@erfaringssentrum.no

Er du interessert i å sitte i styret kan du sende mail til leder i valgkomiteen Monika Landsverk.
Akkurat nå er det ønskelig med flere kvinnelige kandidater for å få balanse i kjønnsfordelingen.  Skriv litt om hvorfor akkurat du bør sitte i styret, hva slags erfaring du har og hvor mange timer du kan sette av pr. måned for å arbeide med Erfaringssentrum.

Send mail til: monikanl71@gmail.com

Sakspapirer vil legges ut på www.erfaringssentrum.no en uke før møtet og sendes til medlemmene vi har på vår liste. For å ha stemmerett på årsmøtet må du være medlem og ansatt som erfaringskonsulent i offentlig eller privat sektor.

Jeg gleder meg til å se deg i november.
Ha en super søndag!

Mvh
Torbjørn Mohn-Haugen
Styreleder i Erfaringssentrum