Hei og godt nytt år!

Vi i Erfaringssentrum går inn i 2019 med mange forventninger. Rett før jul var vi i møte med Fagforbundet som nå har lagt inn egen stillingskode i sitt medlemssystem for erfaringskonsulenter. Er du medlem av Fagforbundet hadde vi derfor satt stor pris på om du går inn på medlemssiden din og endrer yrkestittelen din der.

I februar avholder i ekstraordinært årsmøte på Tøyen for å velge nytt styre. Flere av styremedlemmene våre har i løpet av 2018 fått mye å gjøre på andre fronter, og vi skal nå forsterke styret vårt med nye krefter.

Årsmøtet finner sted 2. februar klokka 13:00 i Kjølberggata 31C på Tøyen. Det er også lagt ut informasjon om dette på Facebook-siden vår.

Sakslisten for årsmøtet er:
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder og referent
Valg av nytt styre
Eventuelt

For å ha stemmerett på årsmøtet må du være ansatt som erfaringskonsulent i henhold til vedtektene våre. Er du ikke ansatt er du allikevel hjertelig velkommen til å komme som observatør.

Når du ankommer Kjølberggata 31C kan du ringe Torbjørn på telefon 91793720 så kommer han og åpner for deg.

PS: I den originale innkallingen sto det også at vi skulle endre vedtektene, men dette vil først skje på det ordinære årsmøtet senere i år.

Har du spørsmål eller ønsker å sitte i styret ta kontakt med Monika Landsverk på telefon:
90964557 eller e-post: monika@erfaringssentrum.no

Med vennlig hilsen
Styret i Erfaringssentrum