Hei på deg og takk for sist.

Takk for at du er medlem av Erfaringssentrum. 
Her kommer det første nyhetsbrevet fra oss. 

Året som har gått og ekstraordinært årsmøte
I løpet av året har vi hatt en del sykdom i styret, en trakk seg av personlige årsaker og en begynte å studere, i tillegg trekker en til seg nå, også på grunn av studier. Derfor har det vært begrenset med kapasitet fra vår side til å følge opp med nyhetsbrev og lignende.

Lørdag 2. februar klokka 13:00 avholder vi  ekstraordinært årsmøte i Oslo for å velge nytt styre og gjøre noen endringer i vedtektene. Vi håper du kommer og er med på å styrke styret og arbeidet til Erfaringssentrum.

I forbindelse med årsmøtet trenger vi to til tre personer til valgkomiteen. 
Har du lyst til å bidra i komiteen kan du kontakte Monika Landsverk på telefon 90664557eller sende e-post til info@erfaringssentrum.no

Har du selv lyst til å sitte i styret eller kjenner noen som bør nomineres ta kontakt med oss på telefon 91793720 eller send e-post til info@erfaringssentrum.no

Nytt medlemssystem og nettside
I september lanserte vi nettsiden vår www.erfaringssentrum.no og en medlemsportal. Denne kan du finne på nettsiden vår. Der kan du følge med på ledige stillinger, finne aktuelle kurs og konferanser og etter hvert også delta på webinarer og livesendinger. Nettsiden er under utvikling og nye funksjoner vil bli lagt til underveis.

Undersøkelse om erfaringskonsulenter (Frist 5. Desember)
I samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse gjennomføres nå en undersøkelse om erfaringskonsulenters behov. Har du ikke svart på denne enda hadde vi satt stor pris på om du kan gjøre det. Fristen er nå satt til 5. desember

Du finner undersøkelsen her:

 https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/ny-undersokelse-om-erfaringskonsulenter/?fbclid=IwAR3bGDqTGrxcGnAMZ96wjzlLA5LwQX7yGIYVxVVHT1hbQ-OLANh7M_WYFGw

Medlemskap for 2019
I forbindelse med at vi har fått ny medlemsportal ønsker vi at du registrerer deg på medlem.erfaringssentrum.no for å fornye medlemskapet ditt for 2019. Ved å fornye medlemskapet ditt får du tilgang til vår nye medlemsportal og muligheten til å være med å støtte opp rundt arbeidet til Erfaringssentrum. Lenke: Registrer deg her

Har du spørsmål til oss, har lyst til å engasjere deg i Erfaringssentrum eller vil bidra på noen måte, ta kontakt med meg på telefon 91793720 eller e-post torbjorn@erfaringssentrum.no

Med vennlig hilsen
Torbjørn Mohn-Haugen, styreleder i Erfaringssentrum